Εμμηνόπαυση: Ποιες Γυναίκες Είναι Πιθανότερο Να Εμφανίσουν Καρδιοπάθεια Και Διαβήτη


Οι γυναίκες μέσης ηλικίας κινδυνεύουν περισσότερο από καρδιοπάθειες και διαβήτη.

Ερευνητές του Yonsei University στη Σεούλ και του Hallym University στο Chuncheon παρακολούθησαν 1.200 υγιείς γυναίκες στην Κορέα για 4 χρόνια και ανακάλυψαν ότι το σωματικό βάρος, τα επίπεδα άσκησης, το επίπεδο εκπαίδευσης και το εισόδημα προέβλεπαν ποιες γυναίκες ήταν πιο πιθανό να εμφανίσουν μεταβολικό σύνδρομο κοντά στη μετάβαση προς την εμμηνόπαυση. Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε στοιχεία μεγαλύτερης μακροχρόνιας έρευνας, εστιάζοντας σε 1.228 υγιείς γυναίκες, 45-55 ετών, που δεν χρησιμοποιούσαν ορμόνες. Σε 4 χρόνια, περίπου το 30% των γυναικών πέρασαν στη μετεμμηνοπαυσιακή περίοδο και περίπου το 14% εμφάνισαν μεταβολικό σύνδρομο.
Οι ερευνητές εξέτασαν κοινωνικούς λόγους υγείας που μπορεί να είχαν προβλέψει ποιες γυναίκες είχαν τον υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου και πότε ήταν πιθανό να εμφανιστεί.

Γενικά, η μετάβαση προς την εμμηνόπαυση ή η εμμηνόπαυση καθαυτή δεν αύξαναν τον κίνδυνο μιας γυναίκας για μεταβολικό σύνδρομο. Ωστόσο, υπέρβαρες γυναίκες στην έρευνα είχαν περισσότερες από 4 φορές αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν μεταβολικό σύνδρομο και παχύσαρκες γυναίκες είχαν σχεδόν 12 φορές περισσότερες πιθανότητες.

Γυναίκες χαμηλού εισοδήματος ήταν περισσότερο από δυο φορές πιθανότερο να εμφανίσουν μεταβολικό σύνδρομο, είτε βρίσκονταν μετά την εμμηνόπαυση είτε είχαν ακόμα έμμηνο ρύση, κατά τη διάρκεια της έρευνας. Γυναίκες που είχαν καπνίσει ήταν 60% πιο πιθανό να εμφανίσουν μεταβολικό σύνδρομο και γυναίκες που έκαναν καθιστική ζωή είχαν 55% μεγαλύτερο κίνδυνο από όσες ασκούνταν τακτικά.

Περισσότερες γυναίκες άρχισαν να ασκούνται κατά τη διάρκεια της έρευνας, αλλά παρόλα αυτά περισσότερο από τα δυο τρίτα έκαναν καθιστική ζωή. Οι παραπάνω παρατηρήσεις υποδεικνύουν την ανάγκη για άσκηση κατά τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση και υποστηρικτικών μέτρων για μη προνομιούχες γυναίκες προκειμένου να μην πάρουν κιλά.