ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ


Το υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς είναι μια απεικονιστική εξέταση που πραγματοποιείται από τον ενδοκρινολόγο ή τον ακτινολόγο για να ελεγχθεί ο θυρεοειδής αδένας.
Το υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς μπορεί να βοηθήσει να προσδιοριστούν το μέγεθος και το σχήμα του θυρεοειδούς αδένα, αλλά δεν μπορεί να δώσει ακριβείς πληροφορίες για το πόσο καλά λειτουργεί ο θυρεοειδής αδένας.
Ο υπέρηχος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να ελεγχθούν οι τέσσερεις παραθυρεοειδείς αδένες που βρίσκονται πίσω ή δίπλα από το θυρεοειδή.

 Κατά τη διάρκεια ενός υπερήχου του θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών αδένων ο ενδοκρινολόγος χρησιμοποιεί μία μικρή κεφαλή υπερήχων (πομποδέκτης) στο πρόσθιο και πλάγιο μέρος στο λαιμό για να σχηματιστεί μια εικόνα του θυρεοειδούς αδένα και παραθυρεοειδών αδένων.

Γιατί γίνεται ο υπέρηχος του θυρεοειδούς;

  Ένα υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών αδένων γίνεται για:

1) τη μελέτη των διαστάσεων του θυρεοειδούς αδένα
2) τη μελέτη της σύστασης και της ομοιογένειας του παρεγχύματος του θυρεοειδούς αδένα
3) την παρακολούθηση της σύστασης και των διαστάσεων των όζων του θυρεοειδούς
4) τη μελέτη της εικόνας του θυρεοειδούς μετεγχειρητικά
5) την παρακέντηση / βιοψία των θυρεοειδικών όζων με λεπτή βελόνη
6) τη μελέτη της αγγείωσης του θυρεοειδούς αδένα
7) την αναζήτηση ενός αδενώματος των παραθυρεοειδών αδένων
8) την αξιολόγηση των σιελογόνων αδένων και των τραχηλικών λεμφαδένων
9) τη διερεύνηση μιας μάζας / μιας διόγκωσης στον τράχηλο

  Ένα υπερηχογράφημα θυρεοειδούς μπορεί να δείξει, για παράδειγμα, τη διαφορά μεταξύ ενός στερεού όζου του θυρεοειδούς αδένα και μιας κοιλότητας γεμάτης υγρό (κύστη στο θυρεοειδή).
 Στη θυρεοειδίτιδα Χασιμότο ο τακτικός έλεγχος του θυρεοειδούς αδένα με υπέρηχο είναι απαραίτητος τόσο για τη μελέτη των διαστάσεων του θυρεοειδικού παρεγχύματος όσο και την παρακολούθηση των όζων που ενδεχομένως συνυπάρχουν.

  Οι φυσιολογικού μεγέθους παραθυρεοειδείς αδένες , από την άλλη, είναι συχνά δύσκολο να απεικονιστούν με τον υπέρηχο και δεν μπορεί να γίνουν αισθητοί κατά τη διάρκεια της φυσικής εξέτασης. Αλλά μία μεγέθυνση / διόγκωση των παραθυρεοειδών αδένων, όπως στην περίπτωση ενός αδενώματος (πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός) μπορεί να φανεί εύκολα με τη βοήθεια των υπερήχων.

Τι προετοιμασία χρειάζεται για τον υπέρηχο του θυρεοειδούς;

  Καμία ειδική προετοιμασία δεν είναι απαραίτητη πριν να διεξαχθεί το υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς. Θα πρέπει όμως να αφαιρεθούν τα κοσμήματα από το λαιμό σας πριν από την εξέταση.
  Ο ασθενής τοποθετείται ξαπλωμένος ανάσκελα ενώ προτείνεται και η τοποθέτηση ενός μικρού μαξιλαριού κάτω από τους ώμους με σκοπό την κάμψη της κεφαλής προς τα πίσω για την καλύτερη προσέγγιση του αδένα.
  Προσοχή χρειάζεται σε ηλικιωμένους ασθενείς ή σε εξεταζόμενους με προβλήματα στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, στους οποίους η κάμψη της κεφαλής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα.

Πόσο διαρκεί το υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς;

 Συνήθως ο υπέρηχος του θυρεοειδούς διαρκεί 15- 30 λεπτά.
 Σε περίπτωση βιοψίας ενός θυρεοειδικού όζου μπορεί να παραταθεί σε διάρκεια ανάλογα με την ευκολία της παρακέντησης.

Ποιες παρενέργειες μπορεί να έχει το υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς;
Πόσο δυσάρεστο μπορεί να είναι;
Επιτρέπεται ο υπέρηχος του θυρεοειδούς στην εγκυμοσύνη;

  Μπορεί να αισθανθείτε τη γέλη που εφαρμόζεται στο λαιμό πριν το υπερηχογράφημα κρύα.
Η κάμψη του λαιμού προς τα πίσω μπορεί να προκαλέσει ένα δυσάρεστο αίσθημα αλλά δε θα πρέπει να αισθάνεστε δυσφορία από την κεφαλή των υπερήχων ή τα ηχητικά κύματα. Θα είστε σε θέση να αναπνέετε και να καταπίνετε κανονικά κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφήματος και δεν είναι δυνατό να ακούτε τα ηχητικά κύματα.

 Ο υπέρηχος του θυρεοειδούς μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειάζεται, χωρίς να σημειωθούν παρενέργειες. Δεν πονάει, είναι γενικότερα μια ανώδυνη απεικονιστική μέθοδος.
Αμέσως μετά ο εξεταζόμενος μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες.
Στο υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς δε χρησιμοποιείται ακτινοβολία, γι αυτό και θεωρείται ασφαλές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δίχως να υπάρχει κίνδυνος για το έμβρυο.
Το υπερηχογράφημα είναι γενικότερα αβλαβές για τα όργανα, δεδομένου ότι οι υπέρηχοι είναι ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας.

 Συζητήστε με τον ενδοκρινολόγο σας για τυχόν ανησυχίες που έχετε σχετικά με το υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς, για το πώς διεξάγεται ή για το τι μπορεί να σημαίνουν τα αποτελέσματα.

 ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟ.